.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

382 กระทู้
218 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: การบริหารงบบริการทาง...
เมื่อ กันยายน 18, 2018, 10:01:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

75 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุม กวป.ครั้...
เมื่อ สิงหาคม 30, 2018, 09:45:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: การบริหารงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 18, 2018, 10:01:09 AM
Re:ร่าง การคำนวณการจัดสรรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 31, 2018, 09:21:32 AM
Re:สรุปสถานะเงินเหลือจ่ายปี 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 31, 2018, 09:18:04 AM
Re: สรุปสถานะเงินเหลือจ่าน ปี 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 31, 2018, 09:16:29 AM
Re: ผลการดำเนินงาน Service plan RDU & AMR จ.ขอนแก่น เดือน สิงหาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 31, 2018, 08:24:47 AM
Re: RDU ผลงานจังหวัดขอนแก่นเดือน สิงหาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 31, 2018, 08:23:23 AM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 เดือน สิงหาคม 2561 (ใหม่) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 31, 2018, 08:12:45 AM
Re: ผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เดือน กรกฎาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2018, 01:56:39 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 7/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
สิงหาคม 30, 2018, 09:45:48 AM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2018, 09:41:48 AM
Re: ผลการดำเนินงาน Service plan RDU & AMR จ.ขอนแก่น เดือน กรกฏาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 01, 2018, 11:36:23 AM
Re: สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ ปี 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2018, 04:03:34 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 6 เดือน มิถุนายน 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2018, 03:09:34 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2018, 11:19:20 AM
Re: เวชภัณฑ์คงคลังเดือนพฤษภาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2018, 10:42:37 AM
Re: ผลการดำเนินงานด้านงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2018, 10:39:50 AM
Re: ผลการดำเนินงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2018, 10:39:01 AM
Re: ผลการดำเนินงาน Service plan RDU & AMR จ.ขอนแก่น เดือน มิถุนายน 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2018, 10:37:58 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มิถุนายน 28, 2018, 04:07:03 PM
Re: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 28, 2018, 12:42:51 PM
Re: ติดตามยอดจัดสรร IP รายเดือน หลังหักเงินเดือนปีงบประมาณ 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 28, 2018, 12:41:45 PM
Re: ร้อยละการได้รับจัดสรรงบผู้ป่วยใน (หลังหักเงินเดือน) ปีงบประมา โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 28, 2018, 12:41:04 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 6 เดือน มิถุนายน 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 28, 2018, 11:39:49 AM
Re:ร่างแนวทางพัฒนาแผนงาน/โครงการ 2561-2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 05, 2018, 02:42:27 PM
Re: แบบสรุปการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC จากโรงพยาบาล(CUP) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 01, 2018, 09:59:48 AM
Re: การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุ ภาวะพึ่่งพิง โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 01, 2018, 09:43:52 AM
Re:ร้อยละการจัดสรรงบผู้ป่วยในหลังหักเงินเดือน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 01, 2018, 09:39:28 AM
Re: แนวทางการควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 09:01:07 PM
Re: ความก้าวหน้า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายในไตร โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:58:28 PM
Re: การตรวจประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:56:30 PM
Re: การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนยุทธศาสตร์ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:54:58 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

553 กระทู้ ใน 368 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "Re: การบริหารงบบริการทาง..." ( กันยายน 18, 2018, 10:01:09 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)