.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

439 กระทู้
235 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน ระเบียบวาระการประชุมคณะก...
เมื่อ ธันวาคม 24, 2019, 10:20:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

91 กระทู้
87 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุมคณะกรรมกา...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2019, 10:33:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ธันวาคม 24, 2019, 10:20:10 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 11/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 23, 2019, 10:33:40 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤศจิกายน 28, 2019, 09:32:59 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤศจิกายน 19, 2019, 03:45:00 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่10/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 30, 2019, 10:46:35 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 9/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ตุลาคม 30, 2019, 10:41:06 AM
Re: การรับโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัด สป. โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 27, 2019, 11:32:48 AM
Re: สรุปข้อมูลบริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการส่งในระบบ E-claim ปีงบประมาณ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 27, 2019, 11:31:13 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 27, 2019, 11:16:14 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 8/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กันยายน 27, 2019, 11:14:58 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2019, 11:06:31 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 7/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
สิงหาคม 30, 2019, 11:04:28 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 6/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2019, 10:42:31 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2019, 10:41:20 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 5/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 01, 2019, 03:10:44 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 27, 2019, 01:40:36 PM
Re: หนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ให้การสนับสนุนงบค่าใช้จ่ายFixed Cost โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 10, 2019, 04:04:44 PM
Re: เรื่อง ติดตามการเบิกจ่าย Fixed Cost สสอ. โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 10, 2019, 04:01:41 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2019, 09:40:01 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 4/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤษภาคม 29, 2019, 09:54:45 AM
Re: ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ปี 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2019, 08:54:33 AM
Re: แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่นด้านระบบบริหารการเงิน การคลัง โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2019, 08:50:06 AM
Re: รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน CIPO ผู้สูงอายุ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2019, 08:48:25 AM
Re:การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2019, 08:46:26 AM
Re: ปลดล็อคกัญชา โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2019, 08:45:09 AM
Re: สรุปรายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ปี 2562 (รายอำเภอ) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 29, 2019, 10:01:05 AM
Re: ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 29, 2019, 09:58:41 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 26, 2019, 02:34:52 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 3/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
เมษายน 26, 2019, 02:33:44 PM
Re: สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 28, 2019, 10:58:11 AM
Re: รายงานข้อมูลความปลอดภัยรถพยาบาลจังหวัดขอนแก่น(สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 28, 2019, 10:50:24 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

626 กระทู้ ใน 401 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "ระเบียบวาระการประชุมคณะก..." ( ธันวาคม 24, 2019, 10:20:10 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)