.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

334 กระทู้
211 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: ผลการดำเนินงานการคัด...
เมื่อ เมษายน 02, 2018, 02:01:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

70 กระทู้
66 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุม กวป.ครั้...
เมื่อ มีนาคม 28, 2018, 03:20:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: ผลการดำเนินงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน ด้วยเครื่องมือ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 02, 2018, 02:01:11 PM
Re:ANC คุณภาพ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 02, 2018, 01:59:05 PM
Re: รายละเอียดการรับโอนเงินกองทน ุ หลกั ประกน ั สข ุ ภาพของโรงพยาบาลตา่ งๆ ในสงั โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 29, 2018, 09:20:46 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 2/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มีนาคม 28, 2018, 03:20:25 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 3 เดือน มีนาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 28, 2018, 03:18:55 PM
Re: สรุปข้อมูลดัชนีความชุกลูกน้ำรายอำเภอเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 01, 2018, 11:39:17 AM
Re: สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 01, 2018, 11:38:08 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กุมภาพันธ์ 28, 2018, 12:49:56 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 2/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 28, 2018, 12:48:44 PM
Re:1.เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 30, 2018, 04:20:43 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มกราคม 30, 2018, 01:51:04 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 เดือน มกราคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 30, 2018, 01:48:16 PM
Re: รายงานดัชนีลูกน้ำรายอำเภอเพื่อป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ธันวาคม 28, 2017, 11:46:07 AM
Re:ตารางจัดสรรเงินจากการปรับเกลี่ยงบบริหารจัดการระดับประเทศ/เขตฯ(เพิ่มเติม) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 26, 2017, 12:44:56 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 11/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 26, 2017, 12:38:51 PM
Re: รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 11/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 26, 2017, 12:36:57 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 12 เดือน ธันวาคม 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ธันวาคม 26, 2017, 12:35:49 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤศจิกายน 28, 2017, 01:02:09 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤศจิกายน 28, 2017, 01:00:12 PM
Re: การเตรียมการรับเสด็จฯ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 31, 2017, 10:44:48 AM
Re: การเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 31, 2017, 10:40:51 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ตุลาคม 30, 2017, 11:33:49 AM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 30, 2017, 11:32:04 AM
Re: รายงานดัชนีลูกน้ำรายอำเภอเพื่อป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 26, 2017, 02:59:37 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 เดือน กันยายน 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 26, 2017, 10:51:33 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 8/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กันยายน 26, 2017, 10:19:31 AM
Re: รายงานดัชนีลูกน้ำรายอำเภอเพื่อป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2017, 03:27:39 PM
Re: สรุป อปสข ครั้งที่ 5/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
สิงหาคม 30, 2017, 08:59:20 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 7/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
สิงหาคม 29, 2017, 04:26:33 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 เดือน สิงหาคม 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 29, 2017, 04:25:15 PM
Re: มหกรรมการแพทย์แผนไทย โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2017, 11:13:41 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

500 กระทู้ ใน 356 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "Re: ผลการดำเนินงานการคัด..." ( เมษายน 02, 2018, 02:01:11 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)