.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

458 กระทู้
242 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน ระเบียบวาระการประชุมคณะก...
เมื่อ กรกฎาคม 29, 2020, 10:30:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

98 กระทู้
94 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุมคณะกรรมกา...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2020, 12:43:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 29, 2020, 10:30:07 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 6/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 24, 2020, 12:43:56 PM
Re: สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ CUP โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2020, 03:58:29 PM
Re: ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการการดำเนินงาน พชอ.เดือนมิถุนายน 2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2020, 11:31:00 AM
Re: งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2020, 11:05:53 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2020, 09:32:36 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 5/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มิถุนายน 26, 2020, 11:14:35 AM
Re: 1. สรุปรายงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน PMQA โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 28, 2020, 02:38:13 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 28, 2020, 10:39:54 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤษภาคม 28, 2020, 08:59:45 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
เมษายน 30, 2020, 10:56:38 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 30, 2020, 10:37:28 AM
Re: รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน CFO จังหวัดขอนแก่น เดือนมีนาคม 2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 31, 2020, 02:31:28 PM
Re: สถานการณ์โรค การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 31, 2020, 02:24:38 PM
Re: รายงานสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมีนาคม 2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 31, 2020, 02:21:54 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 30, 2020, 10:58:13 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มีนาคม 30, 2020, 09:19:45 AM
Re:การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 28, 2020, 09:43:51 AM
Re: เวชภัณฑ์คงคลัง มกราคม 63 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 28, 2020, 09:39:26 AM
Re: เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 28, 2020, 09:31:08 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กุมภาพันธ์ 24, 2020, 05:32:22 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 24, 2020, 02:33:56 PM
Re: สถานการณ์การเงิน การคลังจังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 30, 2020, 02:52:04 PM
Re: การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test จังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 30, 2020, 02:50:37 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 12/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มกราคม 30, 2020, 09:28:40 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 30, 2020, 09:19:56 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ธันวาคม 24, 2019, 10:20:10 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 11/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 23, 2019, 10:33:40 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤศจิกายน 28, 2019, 09:32:59 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤศจิกายน 19, 2019, 03:45:00 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่10/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 30, 2019, 10:46:35 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

652 กระทู้ ใน 415 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "ระเบียบวาระการประชุมคณะก..." ( กรกฎาคม 29, 2020, 10:30:07 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)