.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

450 กระทู้
238 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: รายงานสถานการณ์ ทางก...
เมื่อ มีนาคม 31, 2020, 02:31:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

94 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุมคณะกรรมกา...
เมื่อ มีนาคม 30, 2020, 09:19:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน CFO จังหวัดขอนแก่น เดือนมีนาคม 2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 31, 2020, 02:31:28 PM
Re: สถานการณ์โรค การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 31, 2020, 02:24:38 PM
Re: รายงานสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมีนาคม 2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 31, 2020, 02:21:54 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 30, 2020, 10:58:13 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มีนาคม 30, 2020, 09:19:45 AM
Re:การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 28, 2020, 09:43:51 AM
Re: เวชภัณฑ์คงคลัง มกราคม 63 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 28, 2020, 09:39:26 AM
Re: เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 28, 2020, 09:31:08 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กุมภาพันธ์ 24, 2020, 05:32:22 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 24, 2020, 02:33:56 PM
Re: สถานการณ์การเงิน การคลังจังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 30, 2020, 02:52:04 PM
Re: การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test จังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 30, 2020, 02:50:37 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 12/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มกราคม 30, 2020, 09:28:40 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 30, 2020, 09:19:56 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ธันวาคม 24, 2019, 10:20:10 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 11/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 23, 2019, 10:33:40 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤศจิกายน 28, 2019, 09:32:59 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤศจิกายน 19, 2019, 03:45:00 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่10/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 30, 2019, 10:46:35 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 9/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ตุลาคม 30, 2019, 10:41:06 AM
Re: การรับโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัด สป. โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 27, 2019, 11:32:48 AM
Re: สรุปข้อมูลบริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการส่งในระบบ E-claim ปีงบประมาณ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 27, 2019, 11:31:13 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 27, 2019, 11:16:14 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 8/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กันยายน 27, 2019, 11:14:58 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2019, 11:06:31 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 7/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
สิงหาคม 30, 2019, 11:04:28 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 6/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2019, 10:42:31 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2019, 10:41:20 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 5/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 01, 2019, 03:10:44 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 27, 2019, 01:40:36 PM
Re: หนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ให้การสนับสนุนงบค่าใช้จ่ายFixed Cost โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 10, 2019, 04:04:44 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

640 กระทู้ ใน 407 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "Re: รายงานสถานการณ์ ทางก..." ( มีนาคม 31, 2020, 02:31:28 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)