.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

419 กระทู้
226 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: สรุปผลการตรวจสอบเวชร...
เมื่อ มีนาคม 28, 2019, 10:58:11 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

82 กระทู้
78 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุม กวป.ครั้...
เมื่อ มีนาคม 26, 2019, 04:05:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 28, 2019, 10:58:11 AM
Re: รายงานข้อมูลความปลอดภัยรถพยาบาลจังหวัดขอนแก่น(สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 28, 2019, 10:50:24 AM
Re: RDU CIPO มีนาคม 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 28, 2019, 10:33:40 AM
Re: สรุปดัชนีความชุกลูกน้ำรายอำเภอป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 28, 2019, 10:32:01 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 28, 2019, 09:32:10 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 2/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มีนาคม 26, 2019, 04:05:12 PM
Re: สรุปข้อมูลบริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการจังหวัดขอนแก่น ส่งในระบบ Eclaim โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 26, 2019, 04:04:21 PM
Re: สรุปดัชนีความชุกลูกน้ำรายอำเภอป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 26, 2019, 03:59:08 PM
Re: รายละเอียดการรั บโอนเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัด สป โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 26, 2019, 03:54:55 PM
Re: โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 26, 2019, 03:46:48 PM
Re: การพัฒนางานควบคุมภายใน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 26, 2019, 01:59:23 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 26, 2019, 09:28:19 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กุมภาพันธ์ 25, 2019, 11:03:36 AM
Re: โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:12:13 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข โรควัณโรค โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:09:43 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข พิษสุนัขบ้า โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:08:37 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข โรคมะเร็ง โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:07:21 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข โรคไข้เลือดออก โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:05:35 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:01:16 AM
Re: กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 09:53:04 AM
Re: การพิจารณา Node Service Plan โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 29, 2019, 04:07:09 PM
Re ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 29, 2019, 03:59:36 PM
Re: สรุปผลการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลชุมแพ ปีงบประมาณ 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 29, 2019, 03:36:03 PM
Re: การอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ หลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์ปฏิบัติงาน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 29, 2019, 03:33:42 PM
Re: สาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 28, 2019, 02:31:07 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 28, 2019, 02:23:10 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มกราคม 22, 2019, 02:36:24 PM
Re: พัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 04, 2019, 09:49:20 AM
Re: การพัฒนางานปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 04, 2019, 09:47:51 AM
การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันแก้ไขการ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 04, 2019, 09:45:38 AM
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 04, 2019, 09:42:49 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

597 กระทู้ ใน 383 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "Re: สรุปผลการตรวจสอบเวชร..." ( มีนาคม 28, 2019, 10:58:11 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)