.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

408 กระทู้
224 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โครงการรณรงค์กำจัดปั...
เมื่อ มกราคม 31, 2019, 10:12:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

80 กระทู้
76 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุม กวป.ครั้...
เมื่อ มกราคม 22, 2019, 02:36:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:12:13 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข โรควัณโรค โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:09:43 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข พิษสุนัขบ้า โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:08:37 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข โรคมะเร็ง โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:07:21 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข โรคไข้เลือดออก โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:05:35 AM
Re: การพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุข เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 10:01:16 AM
Re: กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 31, 2019, 09:53:04 AM
Re: การพิจารณา Node Service Plan โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 29, 2019, 04:07:09 PM
Re ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 29, 2019, 03:59:36 PM
Re: สรุปผลการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลชุมแพ ปีงบประมาณ 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 29, 2019, 03:36:03 PM
Re: การอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ หลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์ปฏิบัติงาน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 29, 2019, 03:33:42 PM
Re: สาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 28, 2019, 02:31:07 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 28, 2019, 02:23:10 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มกราคม 22, 2019, 02:36:24 PM
Re: พัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 04, 2019, 09:49:20 AM
Re: การพัฒนางานปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 04, 2019, 09:47:51 AM
การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันแก้ไขการ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 04, 2019, 09:45:38 AM
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มกราคม 04, 2019, 09:42:49 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 11/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 26, 2018, 11:25:57 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ธันวาคม 26, 2018, 11:24:13 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤศจิกายน 30, 2018, 06:02:06 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤศจิกายน 29, 2018, 05:31:15 PM
Re: โครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤศจิกายน 29, 2018, 02:46:30 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤศจิกายน 29, 2018, 11:23:23 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ตุลาคม 30, 2018, 02:03:44 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 30, 2018, 02:00:18 PM
Re:เวชภัณฑ์คงคลัง โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 02, 2018, 09:44:34 AM
Re: Fixed cost 2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 02, 2018, 09:42:56 AM
Re: แนวทางการบริหารงบ UC ของเครือข่ายบริการสุขภาพ จ.ขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 27, 2018, 10:55:54 AM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 เดือน กันยายน 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 26, 2018, 11:00:01 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 8/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กันยายน 26, 2018, 10:40:19 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

585 กระทู้ ใน 380 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "Re: โครงการรณรงค์กำจัดปั..." ( มกราคม 31, 2019, 10:12:13 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)