.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

325 กระทู้
208 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: รายงานดัชนีลูกน้ำราย...
เมื่อ ธันวาคม 28, 2017, 11:46:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

67 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re:ตารางจัดสรรเงินจากการ...
เมื่อ ธันวาคม 26, 2017, 12:44:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: รายงานดัชนีลูกน้ำรายอำเภอเพื่อป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ธันวาคม 28, 2017, 11:46:07 AM
Re:ตารางจัดสรรเงินจากการปรับเกลี่ยงบบริหารจัดการระดับประเทศ/เขตฯ(เพิ่มเติม) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 26, 2017, 12:44:56 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 11/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 26, 2017, 12:38:51 PM
Re: รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 11/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ธันวาคม 26, 2017, 12:36:57 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 12 เดือน ธันวาคม 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ธันวาคม 26, 2017, 12:35:49 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤศจิกายน 28, 2017, 01:02:09 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤศจิกายน 28, 2017, 01:00:12 PM
Re: การเตรียมการรับเสด็จฯ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 31, 2017, 10:44:48 AM
Re: การเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 31, 2017, 10:40:51 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
ตุลาคม 30, 2017, 11:33:49 AM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
ตุลาคม 30, 2017, 11:32:04 AM
Re: รายงานดัชนีลูกน้ำรายอำเภอเพื่อป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 26, 2017, 02:59:37 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 เดือน กันยายน 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 26, 2017, 10:51:33 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 8/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กันยายน 26, 2017, 10:19:31 AM
Re: รายงานดัชนีลูกน้ำรายอำเภอเพื่อป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2017, 03:27:39 PM
Re: สรุป อปสข ครั้งที่ 5/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
สิงหาคม 30, 2017, 08:59:20 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 7/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
สิงหาคม 29, 2017, 04:26:33 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 เดือน สิงหาคม 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 29, 2017, 04:25:15 PM
Re: มหกรรมการแพทย์แผนไทย โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2017, 11:13:41 AM
Re: การรับโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัด สป.จังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2017, 10:52:21 AM
Re: สรุปข้อมูลบริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการส่งในระบบ Eclaim ปีงบประมาณ 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2017, 10:50:06 AM
Re: รายงานดัชนีลูกน้ำยุงลายเดือนกรกฎาคม 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2017, 10:48:31 AM
Re: ข้อมูลเวชภัณฑ์คงคลัง เดือน มิถุนายน2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 31, 2017, 10:47:14 AM
Re: งบบริการทางการแพทย์ 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 27, 2017, 03:34:55 PM
Re: งบบริการทางการแพทย์ 2559 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 27, 2017, 03:34:20 PM
Re:งบบริการทางการแพทย์ 2558 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 27, 2017, 03:32:36 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 6/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 27, 2017, 01:33:37 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 27, 2017, 01:31:14 PM
Re: สถานการณคุณภาพขอ  มูล 43 แฟม จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน เมษายน 2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2017, 03:08:38 PM
Re:สถานการณคุณภาพข้อมูล 43 แฟม จังหวัดขอนแกน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2017, 03:06:59 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2560 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มิถุนายน 29, 2017, 09:22:44 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

489 กระทู้ ใน 351 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "Re: รายงานดัชนีลูกน้ำราย..." ( ธันวาคม 28, 2017, 11:46:07 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)