.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

362 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re:ร่างแนวทางพัฒนาแผนงาน...
เมื่อ มิถุนายน 05, 2018, 02:42:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

72 กระทู้
68 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุม กวป.ครั้...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2018, 01:30:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re:ร่างแนวทางพัฒนาแผนงาน/โครงการ 2561-2562 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 05, 2018, 02:42:27 PM
Re: แบบสรุปการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC จากโรงพยาบาล(CUP) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 01, 2018, 09:59:48 AM
Re: การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุ ภาวะพึ่่งพิง โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 01, 2018, 09:43:52 AM
Re:ร้อยละการจัดสรรงบผู้ป่วยในหลังหักเงินเดือน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 01, 2018, 09:39:28 AM
Re: แนวทางการควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 09:01:07 PM
Re: ความก้าวหน้า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายในไตร โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:58:28 PM
Re: การตรวจประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:56:30 PM
Re: การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนยุทธศาสตร์ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:54:58 PM
Re: ผลการดำเนินงาน Service plan RDU & AMR จ.ขอนแก่น เดือน พฤษภาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:51:29 PM
Re: ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:49:14 PM
Re:โครงการคนขอนแก่นร่วมใจพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:47:30 PM
Re: พัฒนาการเด็ก โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:44:09 PM
Re: ANCคุณภาพ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2018, 08:43:01 PM
Re: สรุปการดำเนินงานมูลนิธิกาญจนบารมี ผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 30, 2018, 04:43:05 PM
Re: เวชภัณฑ์คงคลัง เดือนเมษายน 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 30, 2018, 04:41:14 PM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 4/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤษภาคม 30, 2018, 01:30:42 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 30, 2018, 09:57:09 AM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 30, 2018, 09:56:17 AM
Re: สรุปข้อมูลดัชนีความชุกลูกน้ำรายอำเภอเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 04, 2018, 03:52:26 PM
Re: ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2018, 03:00:04 PM
Re: การพัฒนาคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก การให้รหัสโรค และคุณภาพข้อมูลสาเห โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2018, 02:57:22 PM
Re: ตด ิ ตามยอดจัดสรร IP รายเดอ ื น หักเงน ิ เดอ ื น ปีงบประมาณ 2561 เปรย ี บเทย โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2018, 10:06:37 AM
ผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก เดือนมีนาคม 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 01, 2018, 10:02:10 AM
Re:GPS เดือน เมษายน 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 30, 2018, 06:31:22 PM
มาตรการองค์กร โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 30, 2018, 06:28:38 PM
Re:RDU โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 30, 2018, 06:26:36 PM
Re: สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ปี 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 30, 2018, 06:24:06 PM
Re: การตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 30, 2018, 09:07:47 AM
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 3/2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
เมษายน 27, 2018, 03:32:05 PM
ระเบียบวาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 4 เดือน เมษายน 2561 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 27, 2018, 03:30:08 PM
Re: ผลการดำเนินงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน ด้วยเครื่องมือ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 02, 2018, 02:01:11 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

530 กระทู้ ใน 361 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "Re:ร่างแนวทางพัฒนาแผนงาน..." ( มิถุนายน 05, 2018, 02:42:27 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)